Op deze website gebruiken we cookies, door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

Wij zijn dé expert op het gebied van
organisatie ontwikkeling in de openbare ruimte

We richten ons op de ontwikkeling van uw mensen, zij zijn immers de stuwende kracht van de organisatie!

Op de hoogte blijven? Meld je aan!

Wat doen we?

Via interactieve workshops en praktijkopdrachten begeleiden wij uw medewerkers in hun ontwikkeling, 

zodat uw team optimaal presteert.  

Proces optimalisatie

Vanuit de lean filosofie werken wij aan de optimalisatie van de werkplek (5s), continue verbeteren in kleine stappen (kaizen) en gestroomlijnde werkprocessen (flow).

In- door- en uitstroom

Het inrichten van het werk- en leerbedrijf, waarin de juiste rolverdeling centraal staat. We maken gebruik van onze eigen e-learning module om de medewerkers duurzaam te ontwikkelen.

Teamontwikkeling

Uitgaande van de individuele kwaliteiten van teamleden koppelen we de opgave van de organisatie aan het team. We brengen de groeigebieden in kaart en gaan vervolgens 
samen aan de slag. 

Persoonlijke ontwikkeling

We beginnen het ontwikkel proces met zelfreflectie en de kernvraag:
 Waar ligt mijn persoonlijke uitdaging om aan te sluiten op de doelen van de organisatie?

Burgerparticipatie

We werken aan een eenduidige richting, aanpak en communicatie vanuit de gehele organisatie van wethouder tot vakman buitendienst.

Gastheerschap

We leren uw medewerkers om een aanspreekpunt te zijn en aan te sluiten op de vraag vanuit de wijk. Zij zijn immers de oren en ogen van uw organisatie. 

Wie zijn wij?

We zijn ervan overtuigd dat het niet herkennen en gericht inzetten van aanwezige talenten de grootste verspiller in organisaties is. En geloven dat er voor iedereen een passende manier bestaat om zijn of haar talenten te benutten.

Door onze jarenlange ervaring schakelen wij moeiteloos tussen de diverse lagen in de organisatie en kunnen hierdoor bijdragen aan de versterking van de verbinding tussen mensen en processen. 

‘We hebben niet allemaal hetzelfde talent, maar we zouden allemaal dezelfde kans moeten hebben om

onze talenten te ontwikkelen.’ 

– John F. Kennedy 

Onze werkwijze

Een verandertraject starten we vanuit een heldere opgave in combinatie met een quick scan. We hanteren geen standaard programma maar bieden maatwerk welke aansluit op de fase waarin de organisatie en haar medewerkers zich bevinden. 

stap 1

Kennismaking

We achterhalen gewenste resultaten van de opdrachtgever. Wat is het doel en gewenste effect?

stap 2

Bedrijfsscan

We komen in contact met de organisatie door onder andere interviews en verkenning op de werkplek.

stap 3

Plan en uitvoering

We stellen een plan op en richten deze in middels programma's, workshops en praktijkleren.

stap 4

Evaluatie

We checken of de gewenste resultaten behaald zijn en waar nodig sturen we bij.

Leren in de praktijk
met SP&O

SP&O is een praktisch web-based ontwikkel systeem voor het doelgericht- en meetbaar ontwikkelen van alle medewerkers. Deze ontwikkel methodiek en evaluatie sluit tevens aan op de loonwaardebepaling. Een methode waarbij werkplekleren centraal staat. 

Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van werkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het scoren van de werkopdrachten gebeurt door een interne praktijkopleider. Zo ontwikkelt de medewerker zijn competenties in de beroepscontext.

Dat klinkt simpel, en dat is het ook!

Grip op ontwikkeling

Via een online dashboard bent u 24/7 op de hoogte van de ontwikkelingen van uw mensen en daarmee van uw organisatie. 

Methodische aanpak

Onze methode voor competentieontwikkeling is gebaseerd op successen ervaren in de praktijk, resultaatgericht en stapsgewijs.

Altijd inzicht

Onze web-based academie met (erkende) leer-werktrajecten geeft inzicht op proces- en individueel niveau. Hierdoor kunt u pro-actief sturen en verbeteringen realiseren.

Eigenaarschap

Gericht op intrinsieke motivatie, waarbij mensen beseffen hoe men positief kan bijdragen aan verbeteringen vanuit
eigen- en teamkwaliteiten.

Geïnteresseerd in wat we doen?

Neem contact op!

    PTC Oldenzaal

    Kruijskamp 8
    7576 EN Oldenzaal

    (085) 3038 137
    info@ptcoldenzaal.nl