Sociale Ruimte in Rheden een groeiend succes

28 maart 2019

De gemeente Rheden is een aantal jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van inwoners om ze vanuit de bijstand duurzaam aan een betaalde baan te helpen. In het pilot jaar werd bescheiden gestart met 5 personen. Aan het einde van het jaar zijn ze allemaal uitgestroomd naar een baan met 100% loonwaarde.

“Onze medewerkers waren in het begin nogal sceptisch om mensen uit de bijstand op te leiden. Alle bekende vooroordelen kwamen voorbij” aldus Jan van den Brink, toenmalig teamleider. “We hebben ze allemaal getraind om trainer te kunnen zijn voor de deelnemers. En dat veranderde veel. Zij konden en mochten hun expertise overbrengen. Ontwikkelen werd leuk en dat merkten ook de deelnemers. Het enthousiasme werkte aanstekelijk. En als dan ook nog iedereen geplaatst kan worden bij een regulier bedrijf, voelde dat voor alle medewerkers als de bekende kers op de taart”.

“Bij team Werk waren we ook blij met de resultaten en hebben we besloten om samen met het team Ruimte het groter aan te pakken. Zo ontstond het project: Sociale Ruimte” zegt Lynn Assink, projectleider bij de gemeente Rheden.
“In 2018 zijn 67 kandidaten gestart. En dat op een totale bezetting van 25 eigen medewerkers in de buitenruimte. Dat geeft aan welke motivatie er heerst binnen de 3 teams Buurtbeheer.”

“Nog steeds vinden de medewerkers het leuk om anderen het vak te leren” aldus Wiljan Vriezen gastheer en leidinggevende van het buurtbeheer team in Velp. “Tijdens ons maandelijks overleg met de directie hebben we aangegeven, dat als we moeten kiezen tussen 2 personen dichterbij een vaste baan krijgen of het beeld 100% op orde? Dan is het beeld maar iets later op orde. We staan in goed contact met de buurten en die hebben daar begrip voor”.

Het succes is ook mede te danken aan de inzet van de consulenten Patrick en Roland. Zij werken met name aan de basisvaardigheden. Zij controleren bijv. dagelijks of de deelnemers op tijd aanwezig zijn en anders halen zij ze op. Participeren begint met je houden aan de werktijden, omgaan met gezag en je houden aan de veiligheidsregels.

Lynn Assink: “Nothing succeeds like success en dus gaan we In 2019 verder met ons project. Wat we anders gaan doen? We gaan het ontwikkelprogramma van instroom, doorstroom en uitstroom nog meer structuur geven en nog meer afstemmen op de vraag uit de markt.”
“Wat we blijven doen? De prima samenwerking tussen de consulenten en de uitvoering en het geloof dat iedereen ontwikkelbaar is naar werk”.

Belangstelling voor de aanpak en leerervaringen bij de gemeente Rheden?
Neem contact op met Lynn Assink: l.assink@rheden.nl of via 06-17218760